جرأت ورزی و تعامل اجتماعی
 • » مقالات » جرأت ورزی و تعامل اجتماعی
 • جرأت ورزی و تعامل اجتماعی

  جرأت ورزی – روابط درون فردی و تعامل اجتماعی

  daring

  جرأت ورزی یکی از فنون رفع اضطراب های حاصل از تعاملات میان فردی و روابط درون فردی است.

  جسارت و اضطراب با همدیگر رابطه معکوس دارند. بیان حالاتی نظیر تحسین، آزردگی ، و خشم به شکل مناسب می تواند اضطراب های ناشی از طرد شدگی، شرمندگی و شکست را از بین ببرد.

  فنون جرأت ورزی متفاوتند، ولی همیشه باید به افراد آموزش داده شود تا در موقعیت های اجتماعی خاص، پاسخ های کلامی مستقیم و مؤثر ارائه دهند.

  در آموزش جرأت ورزی به افراد یاد داده می شود تا جایی که می تواند به دیگران صدمه نرساند و به حقوق آنان تعرض نشود و همچنین فرد بتواند از حقوق خود دفاع کند.

  با آموزش جرأت ورزی به فرد، او ترغیب می شود تا با بیان خواسته ها و افکار خود، اضطزاب خود را کاهش دهد و تغییرات بنیادی در باورهای خود به وجود آورد. ( پاترسون )

  ابراز وجود کردن به شیوه ای مناسب در موقعیت ها و مکان های مختلف برای ادامه زندگی موفق ضرورت دارد.

  افراد فاقد مهارت های ارتباطی و اجتماعی غالباً در خانه، محل کار، مدرسه، و دیگر محیط های اجتماعی با مشکلات میان فردی و روابط درون فردی مواجه می شوند.

  social interaction

  اما مشکلات میان فردی و روابط درون فردی چیست؟ و اینکه جرأت ورزی چگونه باعث می شود ما با دیگران تعامل اجتماعی داشته باشیم و جسارت انجام خواسته هایمان را به دست آوریم؟

  مشکلات میان فردی ( قدرت تعامل )

  از آنجایی که امروزه برقراری ارتباط صمیمی بین دو یا چند نفر نیازمند آگاهی از فنون و روش هاست؛ پس روابط درون فردی و بین فردی، جزو یکی از مهارت های مهم زندگی محسوب می شود.

  ارتباط بین فردی، فرآیندی است که به وسیله آن اطلاعات و احساسات خود را از طریق پیام های کلامی و غیرکلامی با دیگران در میان می گذاریم.

  این توانایی باعث به وجود آمدن رابطه ای گرم و صمیمی بین ما با دیگران، به ویژه اعضای خانواده و دوستان می شود و سلامت فردی و اجتماعی ما را بیش از پیش افزایش داده و به قطع روابط ناسالم ما منجر خواهد شد.

  اما چرا برای افراد قدرت تعامل مهم است؟

  ۱- چون با تعامل فرد می تواند تصمیم هایش را به دیگران منتقل کند.

  ۲- به دیگران اعلام می کند که چه انتظاری از آنها دارد.

  ۳- از اقدامات خود همه جوره دفاع می کند.

  ۴- چون کار یک نفره کمتر وجود دارد، فرد باید بتواند با دیگران همکاری و تعامل داشته باشد.

  ۵- فرد باید کارهایش را ارائه دهد، کسی ما را کشف نمی کند.

  پس اگر با دیگران تعامل نکنیم و جسارت انجام این کار را نداشته باشیم چه اتفاقی می افتد.

  وقتی تعامل نکنیم:

  ۱- یا خودرأی، یا ترسو، یا کناره گیر ارزیابی می شویم و کم کم جسارت انجام کارهای دیگر را از دست خواهیم داد.

  ۲- تنها براساس خودمان که محدود است، قضاوت می کنیم یا تصمیم می گیریم.

  ۳- از همه مهم تر وقتی تعامل نکنیم، نمی توانیم بحث کنیم؛ یا بحث های ما همیشه منجر به قهر یا دعوا می شود.

  interaction

  عوامل مؤثر بر روابط بین فردی

  ۱- گوش دادن فعال: گوش دادن با شنیدن فرق دارد، زیرا شنیدن امری است غیرارادی و شامل تمام صداهایی می شود که همواره ما از محیط دریافت می کنیم.

  گوش دادن فعال مهارتی است که فرد با کسب آن می آموزد چگونه به پیام های کلامی و غیرکلامی گوینده، توجه نماید تا درک معانی و فهم احساسات دقیق تر حاصل شود، و این امر زمینه تقویت روابط بین فردی می شود و جسارت و جرأت انجام کارها را به شما می دهد.

  ۲- اهمیت دادن: یعنی اینکه بتوانیم به احساسات، نیازها و خواسته های فرد مقابل توجه نشان دهیم. زمانی روابط بین فردی تقویت می شود که با توجه به توان و ظرفیت خود در مقابل عملکردهای دیگران رفتار مناسبی داشته باشیم.

  ۳- سؤال کردن: پرسیدن متداول ترین و در عین حال ساده ترین مهارت هاست. زیرا پرسیدن علاوه بر شفاف سازی پیام، باعث برانگیختن تفکر افراد می شود.

  به خاطر داشته باشیم طرح سؤال های مکرر، به قصد مچ گیری، نه تنها به تقویت روابط درون فردی کمک نمی کند، بلکه باعث تضعیف و مختل شدن آن نیز می شود.

  ۴- احترام گذاشتن: یعنی پذیرفتن و گرامی داشتن و شمردن بی قید و شرط دیگران.

  ما باید به گونه ای با دیگران رفتار کنیم که احساس کنند برایشان ارزش و احترام قائل هستیم و  نشان دهیم و ثابت کنیم اگر در کاری جسور هستیم و جسارت به خرج می دهیم، به دلیل شرایط و موقعیتی است که در آن قرار داریم و افراد فکر نکنند ما در انجام کاری عاجز هستیم . یا می خواهیم به حقوق آنها تجاوز کنیم.

  ۵- ابراز وجود: از جمله مهارت های مهم در برقراری ارتباط، ابراز وجود است که شامل بیان افکار، احساسات، اعتقادات و حقوق خویش است، این امر باید به گونه ای باشد که در دیگران ایجاد مقاومت و ناراحتی ننماید، بدیهی است که افراد خجالتی و کم رو در ابراز وجود خویش، بیش از دیگران با مشکل مواجه می شوند.

  یکی از عوامل بسیار مهم که باعث می شود فرد جرأت ورزی و جسارت و تعامل اجتماعی به دست بیاورد ابراز وجود هست.

  توجه به مبحث ابراز وجود در دو دهه اخیر، نشان دهنده اهمیت این بعد از تعاملات اجتماعی است.

  برخی متخصصان ابراز وجود را دارای ۴ مرتبه زیر می دانند:

  ۱- رد تقاضای نامعقول دیگران

  ۲- جلب احساس مثبت دیگران و طرح درخواست های خود

  ۳- ابراز احساسات مثبت و منفی

  ۴- شروع، ادامه و خاتمه دادن به گفتگوها

  تاکنون تعریف های بسیاری از ابراز وجود شده است. ما در اینجا چند تعریف از این واژه می آوریم.

  ۱- احساسات واقعی خود را صادقانه بیان کنیم و بدون فراموش کردن حقوق دیگران، حق خود را مطالبه و اعاده کنیم.

  ۲- با اضطراب های جدی بر حق خود پافشاری کنیم.

  در ابراز وجود رعایت و احترام به حقوق دیگران تأکید شده است.

  venture

  کسانی که این مهارت را کسب کرده اند باید بتوانند بین گرفتن حقوق خود و پایمال کردن حقوق دیگران تفاوت قائل شوند.

  ابراز وجود شامل ۷ مفهوم است که عبارت است از:

  ۱- ابراز عقاید متفاوت

  ۲- تقاضای تغییر رفتارهای نامطلوب از دیگران

  ۳- رد درخواست های نامعقول دیگران

  ۴- پذیرش کاستی های خود

  ۵- آغاز و ادامه تعاملات با دیگران

  ۶- ابراز احساسات مثبت

  ۷- ادای جمله های متعارف در هنگام مواجهه یا جداشدن از دیگران

  ۶- مهارت نه گفتن: مهارتی است که فرد بتواند در مقابل خواسته های نابجای دیگران از کلمه ” نه ” استفاده کند.

  کسانی که قدرت نه گفتن عاجز هستند، همواره در روابط خود از جمله درون فردی و بین فردی خود با دیگران با مشکل مواجه می شوند و از ارتباط خود احساس امنیت و شادی نمی کنند.

  ۷- کار گروهی: از جمله کارهایی که باعث می شود فرد جرأت ورزی در کارها به دست بیاورد، کار گروهی است.

  کار گروهی تقویت همکاری، همفکری و همدلی و هماهنگی در پی دارد.

  In-person relationships - Workgroup

  در کل برای اینکه جرأت ورزی را در خود تقویت کنید و جسارت انجام کاری را به دست آورید. موارد زیر را به خاطر داشته باشید.

  ۱- بروز رنجش و خشم مثبت خود از انجام کاری که برعلیه شماست.

  ۲- در گفتن نه مشکل نداشته باشید و آن را آزادانه اعلام کنید.

  ۳- خیلی آرام نباشید تا دیگران اجازه پیدا کنند از شما سوء استفاده کنند.

  ۴- به راحتی پاسخ های مثبت انگیز و محبت آمیز ارائه دهید.

  ۵- افکار و احساسات و عقاید خود را به راحتی بروز دهید.

  ۶- دچار ترس اجتماعی نشوید.

  جرأت آموزی بر این عقیده متکی است که فرد حق دارد در هر زمان و مکان به طور مناسب خودش را مطرح سازد. هدف آن است که با توسعه دامنه رفتاری و عملکردی، انسان بتواند در مواقع ضروری جسورانه تصمیم بگیرد و اقدام کند؛ و همانطور که در بالا عنوان شد فرد باید به طریقی احساسات و عواطف و عقیده اش را مطرح سازد که به دیگران لطمه ای وارد نکند.

  جسارت با پرخاشگری متفاوت هست و افراد جسور هیچ گاه حقوق دیگران را نادیده نمی گیرند.

  از این فن ( جرأت ورزی ) در حیطه های رفتاری و شناختی استفاده می شود و فرد باید هنگام مواجهه با موقعیت های دشوار، عقایدش را در جهت ایجاد رفتارهای جسورانه تغییر دهد.

  2 دیدگاه برای “جرأت ورزی و تعامل اجتماعی”
  1. تأثیرگذاره

  2. جذاب و روان

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

  برو بالا