خرید
Influence-Charisma-Influence-of-the-reliance
45,000 تومان

تأثیرگذاری – فایل صوتی بی کلام تأثیرگذاری روی دیگران و نفوذ کلام (سابلیمینال)