ادامه مطلب
ذهن آگاهی,حضورذهن,ذهن آگاه,سابلیمینال-Mindfulness, Attendance, Mindfulness, Subliminal
۲۲ فروردین ۱۳۹۶

ذهن آگاهی یا مزایای حضور ذهن-شیوه ای برای بهبود سلامت عاطفی و جسمانی